Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden van de dienst

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SERVICE

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Flowersiashop. De termen “wij” en “onze” op de hele site verwijzen naar Flowersiashop. Flowersiashop biedt u deze website aan met alle informatie, hulpmiddelen en diensten die daarop beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u als gebruiker alle bepalingen, voorwaarden, informatie en mededelingen die hierin zijn opgenomen, aanvaardt.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, geniet u van onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), waaronder de algemene voorwaarden en de aanvullende informatie waarnaar in dit document wordt verwezen en/of die beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers, leveranciers, klanten, handelaren en/of auteurs van opmerkingen en andere inhoud.
Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u de voorwaarden van deze overeenkomst niet volledig accepteert, heeft u geen toegang tot de website of de diensten ervan. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot de Voorwaarden zelf.

Alle nieuwe functies en tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om enig deel van de Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc., dat ons het online e-commerceplatform biedt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke minderjarige onder uw verantwoordelijkheid om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service enige toepasselijke wet in uw rechtsgebied schenden (inclusief, zonder beperking, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere soorten schadelijke code verspreiden.

Schending van enige bepaling van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw recht om de Services te gebruiken.
SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan iedereen te weigeren, om welke reden dan ook, op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) in leesbare tekst kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken inhoudt; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van de aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld terwijl ze over netwerken reizen.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, noch gebruik te maken van de Service, toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze .

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden op geen enkele manier beperken of beïnvloeden.
SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbare informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als indicatie en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder meer gezaghebbende, nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Door te vertrouwen op de informatie op deze site, aanvaardt u het risico.

Deze site kan wat historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.
SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor eventuele wijzigingen, prijswijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van de Service.
SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons restitutie- en retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om ware kleuren en afbeeldingen van de producten in de winkel weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren die u op uw computerscherm ziet, nauwkeurig zijn.
We behouden ons het recht voor (hoewel we niet verplicht zijn) om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om het aantal producten of diensten dat we aanbieden te beperken. Productbeschrijvingen en prijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment stop te zetten. De verkoop van een product of dienst via deze site is ongeldig waar verboden.

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.
SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke ontvangen bestelling te weigeren. Naar eigen goeddunken kunnen we de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst vanaf dezelfde klantaccount, met dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres, factuuradres of telefoonnummer dat je hebt opgegeven bij het plaatsen van je bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door groothandelaren, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere gegevens, zoals e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons restitutie- en retourbeleid voor meer informatie.
SECTIE 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren en waarover we geen controle of beheer hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, verklaringen, voorwaarden of goedkeuringen. Wij zijn niet aansprakelijk als gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de algemene voorwaarden waaraan de tools van derden zijn onderworpen.

In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (bijvoorbeeld door nieuwe tools en bronnen te introduceren). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.
SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar externe websites die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of juistheid van dergelijke websites. En we geven geen garanties en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die via websites van derden is gedaan. Bekijk het beleid en de procedures van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, verzoeken, twijfels en vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de betreffende derde partij.
SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u ons bepaalde materialen online, per e-mail, per post of anderszins stuurt (gezamenlijk "opmerkingen" genoemd), bijvoorbeeld op ons verzoek inzendingen voor wedstrijden, of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal - u stemt ermee in dat we op elk moment en zonder beperking de opmerkingen die u naar ons verzendt, kunnen wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen of anderszins gebruiken. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) vergoedingen betalen voor opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.
We kunnen (maar zijn hiertoe niet verplicht) inhoud controleren, bewerken en verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een partij. eigendom of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in om opmerkingen te vermijden die inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, recht op privacy, persoonlijkheidsrechten en andere echte of persoonlijke rechten. U gaat er ook mee akkoord geen opmerkingen te plaatsen die smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent, of ons of een derde partij anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u plaatst en de juistheid ervan. Wij nemen en zijn niet aansprakelijk voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.
SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden of productbeschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren door informatie te wijzigen en bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) en zonder enige kennisgeving.

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te corrigeren of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele updatedatum gespecificeerd in de Service of op een gerelateerde website zal worden opgevat als een garantie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website correct en up-to-date is.
SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verboden die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen ertoe te brengen een onwettige handeling te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale wet- en regelgeving of lokale verordeningen te schenden; (d) om de intellectuele eigendomsrechten van ons of een derde partij te schenden of te schenden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, leeftijd, land van herkomst of handicap; (f) om onjuiste of misleidende informatie te verstrekken;
(g) om virussen of andere soorten schadelijke code te uploaden of te verzenden die de functionaliteit of werking van de Service, gerelateerde websites, andere websites of het internet kunnen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van andere gebruikers te verzamelen of te controleren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de bepalingen voor verboden gebruik schendt.
SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U erkent dat we de service af en toe voor onbepaalde tijd kunnen opschorten, of de service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van en het niet kunnen gebruiken van de dienst op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) aangeboden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Flowersiashop en haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade. van welke aard dan ook – inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde winst, verloren besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins – voortvloeiend uit het gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst, noch voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de dienst of het product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, verliezen en schade van welke aard dan ook die verband houden met het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst wordt gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u van een dergelijke mogelijkheid op de hoogte bent gesteld.
Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in Flowersiashop en haar moeder-, dochterondernemingen en aangesloten bedrijven, en haar partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims of claim, inclusief redelijke honoraria van advocaten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij uit.
SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan zal een dergelijke bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden van Dienst, onverminderd de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die door de partijen zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindigingsdatum, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of door het gebruik van onze site stop te zetten.
Bovendien, als u naar ons eigen oordeel een bepaling van deze Servicevoorwaarden schendt of we vermoeden dat u deze hebt geschonden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; als gevolg hiervan kunnen we u de toegang tot de Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden betekent niet dat afstand wordt gedaan van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle overeenkomsten, eerdere of gelijktijdige communicatie en aanbod, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden opgevat tegen de schrijvende partij.


SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn op Via Bufalotta 00137 Rome RM Italië.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE DIENST

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de Website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.


SECTIE 20 - CONTACTEN

Eventuele vragen over de Servicevoorwaarden kunt u sturen naar info@flowersiashop.com.